• Erol Güngör ve Türk Milliyetçiliği

  Erol Güngör ve Türk Milliyetçiliği

 • Ukrayna Rusya Konferansı

  Ukrayna Rusya Konferansı

 • Sadi SOMUNCUOĞLU şubemizde anıldı

  Sadi SOMUNCUOĞLU şubemizde anıldı

 • Sadi Somuncuoğlu Anma Günü

  Sadi Somuncuoğlu Anma Günü

 • Azerbaycan Büyükelçiliği Ziyareti

  Azerbaycan Büyükelçiliği Ziyareti


“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır”

 
Ana sayfaYÖNETİMBaşkanBaşkandan...Türk Ocakları 103 Yaşında

Türk Ocakları 103 Yaşında

2015-03-27
Dünyanın büyük güçleri tarafından yıkılıp paylaşılmak istenen Osmanlı Devleti,zor günler yaşıyordu. Türk medeniyetinin zirvesi olan Osmanlı Devleti, ayakta kalmak mücadelesi veriyordu. Dışarıdan büyük güçler, içerinden, yüzyıllarca refah ve huzur içinde yaşayan azınlıklar devletin parçalanması için üstün bir çalışma içinde bulunuyorlardı.

Bu cümleden olmak üzere, Müslim ve gayrimüslim unsurlar şiddetle kendi milliyetçiliklerini yaparken Türkler susuyor, devletin ve vatanın kurucusu ve asli sahibi olduğu hâlde Türklük duygusunu öne çıkarmıyor, hatta üstünü örtüyordu. ”Aman biz milliyetçilik yapmayalım, azınlıkları küstürmeyelim” düşüncesinde idiler. Ancak su uyuyor, düşman uyumuyordu.  Azınlıklar milliyetçiliklerini yaparken Türklerin millî duygularının köreltilmesinin, yok sayılmasının millî bir felâkete yol açacağını Türk aydınları görmeye başlamıştı. Mehmet Emin Yurdakul’un “Ben bir Tük’üm, dinim cinsim uludur” mısraları ile başlayan şiiri Türk aydınları arasında bir kıvılcım gibi parlamıştır. Bu kıvılcım, gittikçe yayılarak, Ergenekon’da dağları eriten devasa ocağa dönüşmüştür. İşte Türklüğün ateş çemberi içine alındığı bir zamanda 190 Askerî Tıbbıyeli Öğrenciler meseleye bir çözüm bulmak için devrin tanınmış şair, edip ve yazarlarına müracaat ederek onlarla toplantılar yaptılar bunlar arasında Mehmet Emin Yurdakul, Ağaoğlu Ahmet, Emin Bülent, Fuat Sabit Yusuf Akçura ile yaptıkları istişareler sonunda dokuz aylık bir çalışma içersinde 25 Mart 1912 de Fuat Sabit’in teklifiyle Mehmet Emin Yurdakul’un başkanlığındaTürk Ocakları adlı dernek kurulmuştur.Kuruluşa iştirak eden ünlü Sosyolog Ziya Gökalp’te ocağın çalışmalarına katılmıştır.  Osmanlı Devleti’ni kuran ve her türlü fedakârlıklarla ayakta tutmaya çalışan Türkler büyük ve şanlı tarihine yakışır bir şekilde,devletine sahip çıkıyordu.

Türk Ocakları böyle bir ortamda kurulmuştur.Kurucuları bir avuç Türklük şuuruna sahip aydındır.Kuruluşunda ve gelişmesinden devletin desteği bulunmamaktadır.Bu bakımdan Türk Ocakları,fikrî ve vicdanî hür aydınlarımızın eseridir.Hür iradeleri ile, var olan Türk milletine millet şuurunu kazandırmak için çalışmışlardır.Çalışmaları kısa sürede meyvelerini vermeye başlamış,Türk aydınlarının çok önemli bir kesimi ocak çalışmaları içinde bulunmuştur.Çanakkale Şehitliği’nde Türk Ocaklarının yetiştirdiği binlerce Türk genci yatmaktadır.

Millî Mücadele,hiç şüphe yok ki, Türk Ocakları mensuplarının,yani Türkçülerin büyük destekleri ile teşkilâtlandırılıp yürütülmüştür.

Türk Ocakları Cumhuriyetin ilânı ve onunla birlikte kurulan millî devletin kurulup geliştirilmesi çalışmalarında etkin roller üstlenmiştir.Cumhuriyetin temel felsefesi,Türklük üzerinde millî devletin oluşturulmasıdır.Cumhuriyetin kurucusu Atatürk,her gittiği yerde,Türk Ocaklarının şubesi varsa mutlaka oraya uğramış, en önemli konuşmalarını Türk Ocakları şubesinde yapmıştır.Günün kendine has şartları içinde Türk Ocaklarının kapatılması asla bu sonucu değiştirmemektedir.Çünkü cumhuriyetin temel gayesi millete millî benliğini kazandırmak,Türklük şuurunu geliştirmektir.Bu konudaki hassasiyet Atatürk’ün ölümüne kadar aynen devam etmiştir.

Bugün de ülkemiz ateş çemberinin içine alınmak istenmektedir.Dış tahriklerden ve içeride gördükleri müsamahalardan kuvvet kazanan bölücü faaliyetler, hızlanmıştır.Türklük herhangi bir etnik grup seviyesine indirilmeye çalışılmaktadır.Etnik ırkçılığın yaygınlık kazandığı bu ortamda Türk milliyetçiliği ayaklar altına alınmak istenmektedir..Osmanlı devrinde olduğu gibi Türklük yapılmazsa bölücülüğün önleneceğini düşünen ve böyle düşündürmeye çalışan zavallılar vardır.

Etnik bölücüler,siyasî ümmetçiler,Batının meccanî ajanları,Cumhuriyetin kurucu düşüncesine ve cumhuriyetin kurucusuna karşı azgın bir yıpratma kampanyası yürütülmektedir.Bu kampanyanın asıl hedefi,hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Türk milletidir,Türklüktür.

Ancak gene hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yediden yetmişe her Türk Ocaklı,atalarına lâyık olacak şekilde bu şer cephelerine karşı direnecek ve bu şer cephelerini tarihin çöplüğüne süpürecektir.Biz,yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız.Bu coğrafyada yaşamanın zorluklarını biliyoruz.Geçmişte şer cephelerini nasıl dağıttıysak gene dağıtırız.Buna imanımız tamdır.

Bu düşüncelerle ocağımızın kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçenleri, ”Hayatta en büyük iftiharım Türk olarak yaratılmamdır” diyen Gazi Mustafa Kemal’i, şehitlerimizi gazilerimizi rahmetle anıyorum

Ne mutlu Türk’üm diyene.

 

Paylaş

Yazılar...

O Sadece Mustafa Kemal Değil, O TÜRK’ÜN ATASI ATATÜRK’TÜR

Türk milletinin ve mazlum milletlerin kötü talihini değiştiren üstün kişiliği ile çağa damgasını vuran büyük önder ATATÜRK’Ü aramızdan ayrılışının 83.Yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz.

Tarihte bin yılda bir gelebilecek üstün nitelikli devlet ve fikir adamı ne mutlu ki Türklüğün en zor günlerinde bizim milletimize nasip oldu. O’nun üstün devlet ve fikir adamlığı sayesinde vahşi Batının “hasta adam” olarak nitelendirdiği Osmanlı Devleti’nin külleri arasından bugünün güçlü modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu cumhuriyetin evlatları olarak da biz bağımsız lâik ve demokratik Türk devletini kanımızın son damlasına kadar koruyup yaşatacağımıza and içmişiz…

Vatanı, milleti, namusu, şan ve şerefi için hayatını feda etmekten çekinmeyen, yolundan ve sözünden dönmeyen, vatan yaptığı her yerde, ilim ve kültür meşalesini tutuşturan insan Türk’tür. İşte o Atatürk’tü.

Gazi Mustafa Kemal “Ne mutlu Türküm diyene” diyerek özünü bu sözle ifade etmiştir. 

Büyük adamlar ancak büyük milletin bağrından çıkar. Bir düşünürümüz ‘’Türk Milletinin portresini sadakatle çiziniz o zaman Atatürk’ün portresini çizmiş olursunuz’’ der.

O çok özel bir şahsiyetti. Çünkü O şahsi ihtiraslarını millet yolunda hizmet gayesine veren bir Türk’tür.

O Kişi oğlu kişi değil, bir ülkü bir düşünce sistemi medeni hayatın gücü kaynağıdır.

O insanlık idealine aşık, faziletin timsali, karanlığa düşmüşlerin ümit ışığı ve meşalesidir. Çekin ellerinizi Atatürk’ümüzün üzerinden onu sağa sola götürmeyin. Onun adını ucuz politikalarınızla kirletmeyin. Çünkü O milli dehânın tam Kemâlidir. Türk’ün hem celâli hem cemalîdir.

 Asırlar boyunca hür yaşamış bu milletin gözü pek alnı açık vicdanı temiz Türk! Atatürk.

Vurunca kılıç kesmeyen, bir acı sözle devrilen zalimlerin başına balyoz, acizlerin derdine derman kaya gibi sert, ipek kadar yumuşak, insanlık tarihinin onuru Türk! Atatürk.

Omuzuna attığın gurbet heybesiyle dağlara, ovalara, vadilere medeniyet tohumlarını eken, geçtiğin her yerde uyuyan insanları uyandıran, aydınlığa kavuşturan Türk! Atatürk

“Bir gün İstiklâl ve Cumhuriyetine kast eden düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olur” demiştin.

Cumhuriyeti emanet ettiğin Türk Gençliği galibiyetin mümessili olarak Vatanı böldürüp bayrağını asla indirmeyecektir…

İktidarda olup gaflet ve delalet içinde onları uyandıracak, Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini daima koruyacak milletine ve devletine sahip çıkmak en büyük ülküsü ve ideali olacaktır. Her şeye rağmen bil ve inan ki Türk milletinin düzenini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Birlik ve beraberliğimize gölge düşürmek isteyenlere asla müsaade edilmeyecektir.

“Tefrika girmeden bir millete düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler onun top sindiremez.

Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır.

Sen sahip olursan bu batan batmayacaktır.”

Aziz Atatürk kurduğun son Türk Devletini ecdadımızın son yadigarını aziz vatanımızı bölmek parçalamak isteyenlere arkanda bıraktığın Türk Gençliği asla müsaade etmeyecektir. Ellerine tutuşturduğun ilim, irfan meş’alesini söndürmeden ebediyete kadar taşıyacağına inanıyorum. Naçiz vücudun toprak oldu ama Türk devleti milletiyle sonuna kadar yaşayacaktır. Mehmetçik nöbetini tutuyor, vatanını kahramanca savunuyor. Rahat uyu Atam.

O Türklüğün eşsiz lideri Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnetle anıyorum. Ruhları şâd olsun.

Türkan HACALOĞLU

Ankara Türk Ocağı Başkanı

İSTİKLÂL MARŞI KABULU

Yayınlar

Sosyal medya