Ankara Şubesinde Galip Erdem Konferansı

2016-03-06

Konu: Kendini Unutan ama Unutulmayan Adam: "Galip Erdem"

Konuşmacı: Prof.Dr. Haluk Tokutcoğlu - İbrahim Metin

Tarih: 12 Mart 2016 Saat 14.00